مسلمانان سراسر جهان در آستانه ماه مبارک رمضان ، شهرها و مساجد خود را برای استقبال از ماه مهمانی خدا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آماده می‌کنند.

3109778

3109787

3109775

3109803