از زیباترین و گویاترین تصاویر حیات‌وحش که به خوبی حس امنیت فرزند را در پناهِ مادر نشان می‌دهد.

پارک ملی ماسایی مارا کنیا

یوز پلنگ