مردم تبریز در آستانه استقبال از جشن بزرگ نیمه شعبان با آذین بندی و چراغانی و نصب پرچم‌های امام زمان (عج) در قالب پویش مهدوی در محلات شهر تبریز به پیشواز این روز بزرگ رفتند.

در انتظار مهدی موعود در 1400 در انتظار مهدی موعود در 1400 در انتظار مهدی موعود در 1400 در انتظار مهدی موعود در 1400 در انتظار مهدی موعود در 1400 در انتظار مهدی موعود در 1400 

در انتظار مهدی موعود در 1400