مرحله نخست واکسیناسیون بیماران مبتلا به سرطان در مقابل ویروس کرونا ، شنبه ۷ فروردین‌ ۱۴۰۰ در بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز انجام شد.

مرحله اول واکسیناسیون کرونا مبتلایان به سرطان مرحله اول واکسیناسیون کرونا مبتلایان به سرطان  مرحله اول واکسیناسیون کرونا مبتلایان به سرطان 

مرحله اول واکسیناسیون کرونا مبتلایان به سرطان