مسابقه سالانه کندن پوست مار در ایالت تگزاس آمریکا ، هر ساله در این مسابقه بیش از 2 تن مار پوست کنده می‌شود.

1