صحنه‌ای جالب از حمل فرزندان توسط لاک پشت را مشاهده می‌کنید.

لاک پشت