تصویری از یک گلدان خاص با شعار «مرگ بر کرونا » را در گلخانه ای در اصفهان در آستانه عید نوروز مشاهده می نمایید.