تصویری از بوسه پاپ فرانسیس بر پرچم عراق در جریان سفر به منطقه تاریخی «اور»، زادگاه حضرت ابراهیم (ع) را در ادامه می بینید.

پاپ