کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی( کووپارس رازی )، صبح امروز در بیمارستان رسول اکرم(ص) آغاز شد.

واکسن کرونا