تصویری زیبا از عبور یک لوکوموتیو از طبیعت سفید پوش شمال سن پترزبورگ روسیه را ببینید.

قطار