شکوفه‌های درختان گلابی، زردآلو، هلو و دیگر درختان جلوه‌ای زیبا به چین بحشیده‌اند؛ شکوفه‌هایی که نماد رویش دوباره طبیعت در فصل بهار هستند.

چین