در پی آتش‌سوزی در گمرک « اسلام قلعه » هرات افغانستان ، ده‌ها تانکر گاز و مواد نفتی منفجر شده است.

والی هرات گفته آتش‌سوزی گسترده‌، هنوز جریان دارد و برای مهار آن از ایران کمک خواسته‌ شده‌. است.

اسلام قلعه