تصویر دیدنی از حرکت گله گوسفندان در روز برفی استان وان ترکیه را می‌بینید.

گوسفند