پس از آنکه دانش آموزان مدرسه‌ای در کوئیزلند استرالیا ، پروژه «سقوط یک شهاب سنگ » را در حیاط مدرسه خود اجرا کردند، انتشار عکس‌های آن باعث شد تا محققان ناسا گمان کنند که این سقوط واقعی یک شهاب‌سنگ است.

شهاب سنگ