قاب زیبایی از مهرداد میناوند در کنار فرزندان شهدای مدافع حرم را مشاهده می نمایید.

میناوند