صف چینی‌ها برای تست کرونا در خیابان‌های پکن را مشاهده می‌کنید.

چین