ماشین رئیس جمهور آمریکا جو بایدن طبق سنوات گذشته نسخه خاص کادیلاک است.

3038661

3038660