جو بایدن اولین بخشنامه ریاست جمهوری خود را امضا کرد، بایدن سه فرمان اجرایی مربوط به اعلامیه روز تحلیف ، انتصاب وزرا و پست‌های فرعی در وزارتخانه ها را امضا کرد.

جو بایدن

جو بایدن