لوید آستین ، نامزد منتخب جو بایدن برای سِمت وزارت دفاع آمریکا است. این ژنرال چهار ستاره که به مدت چهار دهه در ارتش آمریکا خدمت کرده و ماموریت‌های مختلفی را برعهده داشته، در صورت تایید توسط کنگره، نخستین آمریکایی آفریقایی‌تبار خواهد بود که وزیر دفاع آمریکا می‌شود.

لوید آستین