واژگونی قایق آمریکایی در طول مسابقات جام پرادا 2021 در اوکلند، نیوزیلند را در ادامه می بینید.

قایق آمریکایی