تصویری از دریاچه چیتگر در شب آلوده و خاموش تهران را می‌بینید.

آلودگی