جلسه نشست مشترک سران قوا ظهر امروز به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

سران قوا