مادر شهیدی در روستای بنه گز، تنگستان استان بوشهر ، هر روز قاب عکس فرزند شهیدش را در خیابان تمیز می‌کند.

مادر شهید