تصویری از میز کار مرحوم آیت الله مصباح یزدی (رضوان الله تعالی علیه) در منزل ایشان را مشاهده می‌کنید.

آیت الله مصباح