پیشتر فرمانده سپاه قدس خطاب به ترامپ گفته بود: بعید نیست از درون خانه شما پاسخ جنایت‌تان را بدهند. ترامپ در جمع هوادانش گفته: ما شکست را نمی‌پذیریم و هرگز دست از مبارزه نمی‌کشیم. وقتی انتخابات به سرقت رفته پذیرش شکست در کار نخواهد بود.

ترامپ