طبیعت زمستانی منطقه دیدنی Shenquanxia در پکن را ببینید./عکس: Shutterstock

ابشار