سلفی منوچهر هادی و محمدرضا گلزار با عوامل سریال گیسو(عاشقانه۲) بدون توجه به شرایط کرونایی با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد.

گلزار