سردار آزمون فوتبالیست ایرانی، با انتشار تصویری از دوران دبستان خود در صفحه مجازی اش خاطره‌ای تعریف کرد.

سردار آزمون