همزمان با بلندترین شب سال تصویری از برگزاری مراسم شب یلدا با حضور حاج قاسم در جبهه منتشر شده است.

قاسم سلیمانی