با تزریق نخستین واکسن کرونا در شهر نیویورک به یک پرستار، واکسیناسیون عمومی کووید۱۹ در آمریکا شروع شد. این واقعه تاریخی در روزی روی داد که شمار جان باختگان این ویروس در آمریکا از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشت.

واکسن کرونا