ادای احترام به دیگو مارادونا در استادیوم آزادی پیش از شروع دیدار استقلال - صنعت نفت در لیگ برتر را مشاهده می کنید.

مارادونا