کفش‌های متفاوت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا سوژه عکاسان شد.

گفته می شود چند روز پیش پای بایدن هنگام بازی با سگش شکسته است!

جو بایدن