با نزدیک شدن یه کریسمس کاخ سفید هم چیدمانش را با قرار دادن درخت‌های تزیین شده تغییر داد.