برای دومین بار طی دو هفته اخیر، لاشه یک نهنگ در ساحل مارینا در جزیره کیش مشاهده شد.

2995041