تصاویری در حاشیه تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام دفاع مقدس در اهواز را مشاهده می نمایید.

3

2

1