بزرگ‌ترین استخر غواصی دنیا با ۴۵ متر عمق و ۸ هزار متر مربع مساحت در لهستان افتتاح شد.

غواصی

غواصی

غواصی