مینی سریال تلویزیونی « شهیدان باکری » در هفت قسمت و به سفارش مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.

شهید باکری