صبح امروز بزرگراه رسالت پل سیدخندان شاهد ترافیک سنگینی بود.

ترافیک