یک راننده تاکسی در ترکیه برای رعایت فاصله فیزیکی در داخل خودرو و کاستن از احتمال ابتلا به ویروس کرونا ، یک مانکن را به جای مسافر در صندلی جلو تاکسی گذاشته است.

کرونا