در این تصویر کوالایی به همراه بچه خود در باغ‌وحش شهر زوریخ سوییس بر روی یک درخت خوابیده است.

کوالا