پرنده پونا ایبیس قرمز رنگ، این تصاویر زیبا از کنار رودخانه اورینوکو در ونزوئلا گرفته شده است.

2982415

2982414