عکسی که مهدی مهدوی‌کیا از دل جنگل در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.

مهدوی کیا