بیستمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.