کلاه ایمنی نیرو‌های پلیس در شرایط مختلف آب و هوایی و فضای باز و همچنین در محیط‌های سربسته قادر به استفاده است.

2

1