پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هدف ارتقای فرهنگ عبور و مرور‌، روانسازی ترافیک و ایجاد انضباط ترافیکی به‌ویژه در معابر پرترافیک، اقدام به راه‌اندازی پلیس دوچرخه‌سوار کرد .

پلیس

پلیس