بر اثر وقوع طوفان موسوم به گونی در فیلیپین یک میلیون نفر به مناطق امن منتقل شدند.این طوفان به عنوان قوی‌ترین طوفان امسال طبقه بندی شده است.