پلیسی درمانده و آغشته به خون پس از درگیری‌های خیابانی در فیلادلفیا را مشاهده می‌کنید.