مراسم عروسی در قره‌باغ گرفتار در کام جنگ برگزار شده است.