تصاویر منتشر شده از استقرار نظامیان روسیه در استان سیونیک در مرز ارمنستان-قره باغ خبر می دهد.