نمایان شدن رنگین کمان زیبا داخل صحن حرم حضرت اباالفضل(ع).